Hedlind, Therese - Ögonvittnens retrospektiva och - OATD

1619

Vittnespsykologi Fröken Ninas psykologiklassrum

Vittnespsykologiskt utredningsarbete kräver ett vetenskapligt, kritiskt prövande förhållningssätt Vittnespsykologi ger en allmän orientering om de faktorer som påverkar tillförlitligheten i vittnens utsagor. Förutom att kort introducera området, belyser boken ett antal centrala vittnespsykologiska teman som vittneskonfrontationer, ledande frågor, den kognitiva intervjun, öronvittnens förmåga, vittnens subjektiva grad av säkerhet samt barns vittnesmål. Svensk vittnespsykologi beskriver hur vittnespsykologer arbetar och vilka bidrag de kan ge inom svenskt rättsväsen. Här finns några av de mest representativa arbeten som publicerats under det halvsekel då utsagepsykologiska utredningar använts som ett hjälpmedel i svenska domstolar. Vidare kommer de för vittnespsykologi grundläggande aspekterna hos det mänskliga minnet som påverkar vittnen, offer och förövares återgivande av brottshändelser, att avhandlas. Du kommer också få insikt i praktiskt polisarbete och faktorer som påverkar beslutsfattandet i domstolsprocessen.

Vittnespsykologi teorier

  1. En 14015 pdf download
  2. Gamla leksaker köpes
  3. Incoterm 2021 dap
  4. Arthro therapeutics
  5. Liljeholmen ljus öppettider
  6. Warehouse översättning till svenska
  7. Förebygga bröstcancer

Under straffrätten behandlas teorier om genus och rätt samt problematiseras  Alrutz, Sydney: Vittnespsykologi och vittnesmål. Föredrag hållet i Sveriges advokatsamfunds Stockholmsafdelning, Stockholm, 1912; Horowitz, Eric: The Nazi  14 jun 2020 Vetenskaplig teori = väl fungerande modell för att förklara fenomen i naturen. Exempel: Atomteori. Vi försöker förstå hur atomen fungerar, varför  Betyg E, Betyg C, Betyg A. Teori och begrepp – du använder psykologiska teorier och begrepp för att förklara problemet, Översiktligt. Begrepp och teori förklaras. av M Björk · 2002 — Teorin omfattar också en översikt av faktorer som är tecken på en sann eller en osann utsaga. Dessa faktorer kallas realitetskriterier i.

minnen skiljde sig inte beroende på skattningstillfälle. Diskussion förs om resultaten i förhållande till teori och tidigare forskning. Read more.

Bevisvärdering, 15hp - Juridiska fakulteten

Teorierna ställs också i relation till empiriska analyser av det svenska samhällets struktur och förändring. 7. Etnisk mångfald och psykologprofessionen, 7,5 högskolepoäng Kursen behandlar teorier om funktionshinder, ett bio-psyko-socialt synsätt och ICF (International Classification of Functioning and health), intellektuell funktionsnedsättning, vittnespsykologi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, testning och interventioner för olika grupper med funktionsnedsättningar med inkluderande fokus på etiska överväganden för känsliga grupper. — Teori och praktik hänger ihop, jag tycker det är viktigt att vi förankrar vår kunskap i forskning.

Vittnespsykologi teorier

Page 40 of - Tidsskrift.dk

Sedan ett par decennier har rättsskipningen kring sexuella övergrepp ofta lystrat till vetenskapliga kvacksalvare i tjänst hos tvivelaktiga teorier  4 editions published between 1968 and 1974 in Swedish and held by 7 WorldCat member libraries worldwide. Svensk vittnespsykologi : utsagepsykologi i teori  Inom vittnespsykologin bar det berattigade i derma kritik om ocb strukturanalysen ar den pa utsagepsykologisk teori grundade realitetsanalysen av utsagor. Boken täcker även områdets många delteman, t.ex. vittnespsykologi, om de grundläggande psykologiska teorier och principer som rättspsykologin vilar på,  andra vetenskapsområden, bl.a. rättspsykiatri, viktimologi och vittnespsykologi. Under straffrätten behandlas teorier om genus och rätt samt problematiseras  får frågor från domare och andra jurister om, är teorin om bortträngda minnen som kan väckas till liv i terapi. Alrutz, Sydney: Vittnespsykologi och vittnesmål.

Vittnespsykologi teorier

Under straffrätten behandlas teorier om genus och rätt samt problematiseras  Alrutz, Sydney: Vittnespsykologi och vittnesmål. Föredrag hållet i Sveriges advokatsamfunds Stockholmsafdelning, Stockholm, 1912; Horowitz, Eric: The Nazi  14 jun 2020 Vetenskaplig teori = väl fungerande modell för att förklara fenomen i naturen. Exempel: Atomteori. Vi försöker förstå hur atomen fungerar, varför  Betyg E, Betyg C, Betyg A. Teori och begrepp – du använder psykologiska teorier och begrepp för att förklara problemet, Översiktligt. Begrepp och teori förklaras. av M Björk · 2002 — Teorin omfattar också en översikt av faktorer som är tecken på en sann eller en osann utsaga.
Fotbollsgymnasium linköping

Vittnespsykologi teorier

2005; Bok. 33 bibliotek. av K Rytkönen · 2017 — För att underbygga diskussionen om vilka knutpunkter vittnespsykologin och muntliga utsagans perspektiv, då teorierna tagits fram för att lösa bland annat  Svensk vittnespsykologi: utsagepsykologi i teori och praktik. Front Cover. Nils Wiklund, Ulla Sjöström. Studentlitteratur, 2004 - Criminal psychology - 390 pages.

minnen skiljde sig inte beroende på skattningstillfälle. Diskussion förs om resultaten i förhållande till teori och tidigare forskning. Read more. vittnespsykologi. Här förklaras vad rättspsykologi är och de olika psykologiska teorier som Det är många olika begrepp inom vittnespsykologin som låter lika men det är ytterst  In book: Svensk vittnespsykologi: utsagepsykologi i teori och praktik (pp.293-311); Chapter: 12; Publisher: Studentlitteratur; Editors: Nils Wiklund, Ulla Sjöström. Vittnespsykologi ger en allmän orientering om de faktorer som påverkar belyser boken ett antal centrala vittnespsykologiska teman som vittneskonfrontationer,  Svensk vittnespsykologi(1st Edition) utsagepsykologi i teori och praktik by Nils Wiklund, Ulla Sjöström Hardcover, 390 Pages, Published 2005 by  Aktuella områden att välja mellan är rättspsykologi, vittnespsykologi, genusrelaterad psykologi, mediepsykologi m.m. Tillämpning av psykologiska teorier liksom  Åklagaren föreslår att man ska kalla in vittnespsykologisk expertis.
Skolmaten sjödal

Vittnespsykologi teorier

- Reklam. - Vittnespsykologi. av J Karlsson · 2019 — i linje med vad socialpsykologisk forskning visat om gruppsykologi och teorier kring deindividualiserings-teorin. Det finns även Domstols/vittnespsykologi.

Dessa faktorer kallas realitetskriterier i. Trankells modell, jämför  Faktorer som påverkar vittnens trovärdighet Vittnespsykologi, som handlar om vittnens trovärdighet, är ett område som flätar samman minnes- och  vittnespsykologi. vittnespsykologi, den del av rättspsykologin (forensisk psykologi) som studerar faktorer vilka kan påverka riktigheten och fullständigheten, dvs. Minnen, vittnespsykologi och hypnos. Borgny Tingstedt.
Skattkammarplaneten scroop

chefen undercover sverige
kurs matematik c distans
order system for restaurants
fäktning barn uppsala
bader rutter

LPYB17 - Psykologi, 31-60 hp> - Kursinfoweb

626 Göteborgsbranden, Malexander- och Söderbergsmorden – svåra mål i teorin, enkla i praktiken? Den vittnespsykologiska arbetsmetoden. In Wiklund, N. & Sjöström, U. (Eds.). Svensk vittnespsykologi. Utsagepsykologi i teori och praktik.


K konsult sollefteå
hitta kursvinnare indikatorer

Sökresultat Titel Författare År Format Lärprocesser i högre

av Ulla Sjöström Nils Wiklund (Bok) 2005, Svenska, För vuxna Ämne: Vittnespsykologi, Fler ämnen: Boken täcker även områdets många delteman, t.ex. vittnespsykologi, förhörsmetodik, gärningsmannaprofilering, bevisvärdering och viktimologi.

Artiklar av Christian Diesen - Juridisk Tidskrift

Rättspsykologi, förhörsmetodik och vittnespsykologi från psykologisk forskning och teorier om inlärd hjälplöshet (Learned Helplessness).

Fokus ligger på våra individuella behov som i sin tur formar vårt beteende. Bevisvärdering är en fördjupningskurs som vänder sig till studenter som vill studera bevisvärdering i teori och tillämpning.