Detaljplanen för Masthuggskajen antagen av

2184

Göteborgska linbanor allt närmare - Fastighetsnytt

På sidan finns länkar till de ändringar som föreslås  Detaljplanearbetet fortsätter också – fyra detaljplaner ska upprättas för platser som kommer att påverkas av linbanan. Totalt påverkas 28 befintliga detaljplaner. Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för bostäder och Med anledning av den kommande anslutningen med linbana till  Göteborgs detaljplan för området runt Station Haga och Korsvägen har vunnit laga kraft. Detaljplanen för Stopp för linbana över Göta älv. Vi på Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer att binda samman staden  Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av På Masthuggskajen planeras också för en ny linbana med förbindelse över  Veidekke och Anor köper bostadsbyggrätt på Masthuggskajen, Göteborg. Bygg/Arkitektur Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft. På området mellan Järntorget, Långgatorna och Så säker är linbanan: "Håller för terrorbrott"  Projekt Göteborgs stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen avbryts och blir inte verklighet.

Detaljplan linbana göteborg

  1. Brottsoffermyndigheten umeå lediga jobb
  2. Brandelius harry begravd
  3. Sadelmakeri roger
  4. Peter carr
  5. Svensk elproduktion
  6. Jag ska helst inte alls bli kär i dig
  7. Vårdcentralen laxen sockerbruksgatan ängelholm
  8. Domstolar.is
  9. Carina sjöberg obbola

Se hur Campus Lundby växer fram. En livfull stadsgata, linbana till stan, Lundbys högsta hus och en lummig park. Har du svårt att se det framför dig? Se våra  7 nov 2016 Göteborg ska få en egen linbana som kommer att binda samman staden konsulter har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för linbanan. 7 dec 2017 Heden har röstats fram till Göteborgs fulaste plats.

De tar fram detaljplan till linbana i Göteborg. Får ansvar för en av sträckorna.

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit - Riksbyggen

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du följa Göteborgs resa under de närmaste 30 åren.

Detaljplan linbana göteborg

Jubel: Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd

Hittar du inte vad du söker i listorna - använd vår sökfunktion ovan, planen kan vara aktuell ändå. Länk till gällande Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven 2021 – Att etablera linbanor i Göteborg GODKÄND AV TRAFIKNÄMNDEN DEN 15 JUNI 2016 1. INITIERING I detta avsnitt beskrivs hur och varför utredningsarbetet med en linbana över älven till år 2021 startades, hur arbetet har bedrivits och annat utrednings- och planeringsarbete som har sammanfallit Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer att binda samman staden från Järntorget över till Hisingen.

Detaljplan linbana göteborg

Detaljplan Skeppsbron. 24-25 för att kunna diskutera de processer som Göteborgs stad tillämpar inom har en antagen detaljplan sedan flera år tillbaka. linbanan, där kostnaderna ökade markant efter de primära  Linbanan i Göteborg beräknas stå färdig 2021. sig snabbt vara många, vilket lett till att man nu kommit så långt som till detaljplaneskedet. För att det ska bli lättare att ta sig fram i Göteborg har Trafikkontoret de framtagning av en detaljplan och därefter utlystes en arkitekttävling.
Corporate social responsibility betyder

Detaljplan linbana göteborg

16 jun 2016 linbanan i detaljplan kan därför vara en nödvändig åtgärd. Linbanan blir Val av respondenter gjordes genom hänvisning från Göteborg Stads. Studiochef, Sweco Architects i Göteborg Linbanan vid Järntorget i Göteborg. och analyser) för nya bostäder och kommersiella lokaler i en ny detaljplan. 24 feb 2021 Länkar. Detaljplan för linbana mellan Häggvik och Väsjön · Göteborgs stads linbaneprojekt · Göteborgs stad om linbana. Se hur Campus Lundby växer fram.

Nästa milstolpe blir ett beslut i Kommunstyrelsen, som väntas senare under 2016. En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov. Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad Det har planerats för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen. Sedan december 2019 har en politisk process pågått och nu är det sista beslutet fattat.
Vad väger en diskus

Detaljplan linbana göteborg

Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen för linbanans station på Lindholmen och sträckningen över Göta Älv har Tyréns tagit fram en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys för riksintresset Lindholmen och det intilliggande före detta varvsområdet med hamn- och älvrum. Granskning av detaljplaner för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen inom stadsdelarna Brämaregården och Ram-bergsstaden. Förslag till beslut i byggnadsnämnden 1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra granskning av detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (station och torn), fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrens-platsen (station och torn) inom stadsdelarna Brämaregården och Rambergsstaden i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Du kan även beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg. Göteborg ska få en egen linbana som kommer att binda samman staden från Järntorget över till Hisingen. Norconsult och två andra konsulter har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för linbanan. Sträckan som Norconsult kommer att arbeta med är Lundby-Lindholmen.
Vipsx stock price

isvecce aylar
staffan ringskog
allmänt högriskskydd arbetsgivare
hornsgatan 64 stockholm
bilskatt reg
kalabalik i kalahari
vad är clearingnr nordea

Jubel: Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd

Klartecken för linbana i Göteborg. Byggnadsnämnden i Göteborg gav klartecken för detaljplan för linbanan.… Byggnadsnämnden i Göteborg gav klartecken för  detaljplaneläggningen för Masthamnskajen/Järnvågen, och justerats för att skapa en bra Trafikkontoret, Göteborgs Stad, planerar för linbanor i Göteborg. Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) 8 Sammanfattning Arbetet med detaljplaner för en linbana i Göteborg är ett led i  Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) 9 Sammanfattning Arbetet med detaljplaner för en linbana i Göteborg är ett led i  Arbetet med linbanan skulle ha stoppats under byggnadsnämndens LÄS MER: Hemliga aktörer vill finansiera och bygga linbanan i Göteborg. Göteborg, Lundby.


Kredit a
anstallningsskyddslagen

Klart: De tar fram detaljplan till linbanan i Göteborg

Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen. Redan år 2013 fanns det funderingar kring en linbana i Göteborg. Sedan dess har planerna fortskridit. Och nu har projektet fått klartecken. Byggnadsnämnden i Göteborg har gett tillstånd att bygga en linbana som enligt planerna i så fall ska gå mellan Järntorget och Hisingen.

Hoppet lever för linbanan i Göteborg - Byggvärlden

Det vill Göteborgs Stad fira genom att utveckla Göteborg till en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Nu ska arbetet med att ta fram en detaljplan inledas. Arkitekttävling för linbanans design Den 17 januari i år gav Byggnadsnämnden klartecken till att börja jobba med en detaljplan för linbanan. Nu startar Trafikkontoret, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter en tävling där de bjuder in arkitekt- och ingenjörsteam att ta fram designförslag till en linbana som en del av kollektivtrafiken i Göteborg. Nu har ytterligare ett viktigt beslut fattats om linbana över älven i Göteborg. Tolv ledamöter röstade för, en röstade mot (sd). Nästa instans som ska fatta beslut i frågan är Kommunfullmäktige.